Alles over ‘Wasmachine’reparatie onderhoud & ‘Wasmachine’ onderdelen

Indesit Problemen en oplossingen Wasmachines

 

indesit wasmachine

De wasmachine stopt tijdens het wassen

 • Misschien is de wasmachine niet goed aangesloten op de netvoeding
 • Heeft u gecontroleerd of de stekker goed in het stopcontact zit? Werkt het stopcontact wel? Sluit een ander apparaat aan om dit te controleren (b.v. een haardroger).
 • De klep van de watertoevoer kan gesloten zijn.
 • Zorg ervoor dat de watertoevoerklep goed geopend is.
 • Bepaalde wasprogramma’s (b.v. Fijne was, Synthetisch) worden onderbroken als er water in de kuip staat.
 • U kunt het programma handmatig veranderen en de wasmachine opnieuw starten.
 • De wasmachine pompt mogelijk niet goed af.

  De centrifugeercyclus van de wasmachine lijkt niet te werken

 • Controleer of de afvoerpomp of afvoerleiding goed werken: verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit de pomp. Probeer de afvoerslang los te maken en laat het restwater weglopen.
 • Misschien heeft u op de Easy Iron-knop gedrukt. Deze functie activeert de centrifugeercyclus, maar met een lagere snelheid (d.w.z. minder toeren per minuut).
 • Gebruikt u de Easy Iron-functie? Probeer deze functie uit het programma te verwijderen.
 • U heeft de centrifugeercyclus mogelijk uitgeschakeld.
 • Controleer of u de centrifugeercyclus niet heeft uitgeschakeld via de betreffende knop of toets/functie.
 • De wasmachine pompt het water vóór elke centrifugeercyclus af. dit gebeurt mogelijk niet als de afvoerpomp of -slang verstopt zijn.
 • Controleer of de afvoerpomp of afvoerleiding goed werken: verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit de pomp. Probeer de afvoerslang los te maken en laat het restwater weglopen.
 • Het wasgoed dat u in de machine heeft gedaan is mogelijk uit balans: in dit geval blokkeert de wasmachine de centrifugeercyclus om overmatige trilling te voorkomen.

  Kledingstukken vertonen scheuren tijdens het wassen

 • Controleer of u de machine niet voller heeft geladen dan de limieten die aangegeven staan in de gebruiksaanwijzing.
 • Dit soort problemen kan het gevolg zijn van vreemde voorwerpen in de trommel (b.v. munten, knopen).
 • Verwijder alle vreemde voorwerpen zorgvuldig uit de trommel.
 • Kauwgomresten op kleding kunnen ervoor zorgen dat deze scheurt bij centrifugeercycli van boven de 1000 tpm.
 • Controleer of u de wasmachine niet voller heeft geladen dan de voorgeschreven limieten. Als het probleem aanhoudt bij de volgende wasbeurt, adviseren wij om een afspraak te maken met onze monteur.
 • Gebruikt u bleekmiddel op de juiste manier?
 • Voeg bleekmiddel niet samen met het wasmiddel toe. Bleekmiddel moet in de machine worden gedaan tijdens koude wasprogramma’s en moet dus in een speciaal vakje worden gedaan.
 • Vooral tere kledingstukken (b.v. lingerie) kunnen beschadigd worden tijdens centrifugeercycli.

  De wasprogramma’s maken lawaai

 • Probeer “lichtgewicht” wasgoed in speciale waszakken of in kussenslopen te doen.
 • Om wasprogramma’s correct en stil uit te voeren, moet de wasmachine op een waterpas oppervlak worden geplaatst.
 • Controleer of de pootjes goed waterpas staan en niet beschadigd zijn.
 • Bij het installeren van de wasmachine moeten de transportschroeven aan de achterkant van de machine worden verwijderd.
 • Controleer of de transportschroeven verwijderd zijn en of deze en andere plastic bevestigingselementen niet in de wasmachine gevallen zijn (probeer de machine een beetje voorover te kantelen om ze te verwijderen).
 • De wasmachine kan lawaai maken tijdens wasprogramma’s als er vreemde voorwerpen in de trommel zitten.
 • Kijk goed door de vuldeur en controleer tevens of er geen vreemde voorwerpen in de pomp zitten.
 • Als u een wasmiddelbal gebruikt, kan het geluid afkomstig zijn van de beweging van de bal in de trommel.
 • De wasmachine geeft een geluid af dat op een hoog sissen lijkt
 • Het geluid dat u hoort is gebruikelijk voor wasmachines met koolborstelmotoren.

  De machine spoelt niet goed en er zitten wasmiddelresten op het wasgoed na het wassen

 • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te bepalen welk type wasmachine u heeft gekocht: als het een model is met een koolborstelmotor, is het geluidsniveau dat u hoort normaal.
 • Overmatig of onjuist gebruik van wasmiddelen (b.v. handwasmiddelen) en nabehandelingsproducten kunnen overmatige schuimvorming veroorzaken en resten achterlaten.
 • Controleer de hoeveelheid en het type wasmiddel en nabehandelingsproducten die u gebruikt om te wassen. Waspoeders mogen niet worden gebruikt voor het wassen van donkere kledingstukken of voor snelle 30-minutenprogramma’s, maar alleen voor katoenprogramma’s en bij temperaturen boven de 40°C.
 • Plaatselijke verschillen in waterhardheid kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van het wasmiddel.
 • Voer het programma Extra spoelen op het eind van het wasprogramma uit.
 • Gebruikt u vaak vloeibaar wasmiddel?

  Ik ben niet tevreden met de prestaties van mijn wasmachine

 • Als u vaak vloeibaar wasmiddel gebruikt, adviseren wij de volgende eenvoudige onderhoudshandeling aan de wasmachine: voer iedere 6 maanden een wasprogramma op hoge temperatuur uit met een lege machine.
 • Vooral hardnekkige of ingedroogde vlekken kunnen moeilijk te verwijderen zijn.
 • Wij adviseren om de hardnekkigste vlekken en vuil voor te behandelen voordat u het wasgoed in de machine doet. Bepaalde soorten hardnekkig vuil (b.v. olievlekken) gaan er niet uit als u het wasgoed in water wast, maar kunnen alleen verwijderd worden door middel van chemische reiniging.
 • Wat voor soort wasmiddel gebruikt u?
 • Waspoeder werkt beter dan vloeibaar wasmiddel als u het bijvoorbeeld gebruikt voor sterk bevuilde katoenen kleding.
 • Wees voorzichtig met het wasprogramma dat u gebruikt: misschien is dit niet geschikt voor het soort vuil.

  Hoewel ik een wasverzachter gebruikt, merk ik geen voordelen voor mijn wasgoed

 • Kies het geschiktste programma op basis van het type wasgoed en de graad van vervuiling.
 • Wees voorzichtig bij het doseren van wasverzachter.

  Het wasprogramma dat ik heb ingesteld lijkt langer te duren dan staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing

 • De dosering mag nooit meer zijn dan het teken “MAX” in het wasmiddelbakje.
 • Onthoud dat de aangegeven duur in de gebruiksaanwijzing slechts indicatief is, en varieert met de temperatuur van het toevoerwater, de kamertemperatuur, de netvoedingsspanning en het soort wasgoed.
 • Ik wil graag informatie over hoe ik wollen kledingstukken moet wassen
 • Wollen stukken zijn zeer delicaat en vereisen speciale wasprogramma’s.
 • Zorg ervoor dat u het meest geschikte programma voor de wollen stukken gebruikt.
 • Wollen kledingstukken absorberen veel water tijdens het wassen.

  Ik voel lichte elektrische schokken als ik de wasmachine aanraak

 • Probeer de wasmachine niet te vol te laden en controleer de maximale vulcapaciteit in de gebruiksaanwijzing.
 • Waarschijnlijk is het elektrische circuit in uw woning niet geaard. In dit geval geeft het antistoringsfilter van de machine, dat normaal gesproken 3MA afgeeft, kleine elektrische schokken af aan de persoon die de wasmachine aanraakt.
 • Controleer of het elektriciteitsnet van uw woning een aardingssysteem heeft, of dit goed is aangesloten op het stopcontact waarop de machine is aangesloten en of de stekker een aardleiding heeft. Als u het stopcontact vervangen heeft, controleer dan of het aardingssysteem er goed op is aangesloten.
 • Heeft u de SHUKO-stekker van het netsnoer rechtstreeks aangesloten in een Italiaans stopcontact? Bij dit type aansluiting is aarding niet gegarandeerd.
 • Steek het netsnoer van uw wasmachine in een ander netvoedingsstopcontact: vraag altijd hulp aan deskundig en/of erkend personeel en gebruik een geschikte 16A adapter. Onthoud dat u altijd de aardleiding moet aansluiten.
 • Aarding is niet gegarandeerd als het netsnoer van de wasmachine is aangesloten op een adapter voor Italiaanse stopcontacten.

  De wasmachine lijkt te veel energie te verbruiken

 • Vermijd het gebruik van adapters.
 • De wasmachines zijn gecertificeerd volgens de Europese regelgeving.
 • Ik vrees dat mijn wasmachine niet voldoende water inneemt
 • Een betere efficiëntie bij het wassen betekent minder waterverbruik.

  Mijn wasmachine wordt ingeschakeld, maar start niet

 • Maak u geen zorgen als u door de deur van de wasmachine kijkt en u ziet dat de trommel niet helemaal vol water is: dit betekent dat uw wasmachine minder water verbruikt, maar wel uitstekende wasprestaties levert.
 • Het probleem zou kunnen komen door elektronische interferentie; in dat geval moet er een “reset” worden uitgevoerd.
 • Probeer de machine uit te schakelen door op de aan-/uit-toets te drukken. Druk na enkele seconden op dezelfde toets om de machine opnieuw te starten. Of: Probeer de stekker uit het stopcontact te trekken en deze na enkele seconden weer aan te sluiten.
 • Er komt geen water in de wasmachine binnen.
 • Controleer of de watertoevoerklep open is en controleer de elektromagnetische klep/het filter van de toevoerslang.
 • De wasmachine begint niet met het geselecteerde programma als de vuldeur niet goed gesloten is.

  De vuldeur kan niet geopend worden: hij lijkt geblokkeerd

 • Zorg ervoor dat de vuldeur goed gesloten is.
 • Om veiligheidsredenen zorgt het vergrendelingsmechanisme van de deur ervoor dat de vuldeur gedurende drie minuten vergrendeld blijft aan het einde van elk wasprogramma.
 • Controleer altijd of het wasprogramma echt beëindigd is.
 • Als u op de Start-Pauze/Start-Reset of Aan-/Uit-toets heeft gedrukt, is het wasprogramma onderbroken: de vuldeur blijft vergrendeld als er water in de trommel staat of als de temperatuur hoger is dan de veiligheidslimiet.
 • Om het wasprogramma te beëindigen start u het eenvoudig opnieuw door nogmaals op de Start-Pauze/Start-reset/Aan-Uit-toets te drukken.
 • De vuldeur blijft vergrendeld en de wasmachine lijkt te zijn gestopt met water in de trommel.

  De wasmachine lijkt altijd in de watertoevoer- en afvoerfase te zijn

 • Controleer het type programma dat is ingesteld en of er knipperende LED-lampjes zijn. Of: Een knipperend LED-lampje of pictogram van de spoelfase en het indicatielampje van de gesloten deur geven aan dat de wasmachine in de HYDROSTOP-modus staat, wat volkomen normaal is bij het instellen van bepaalde programma’s en functies (b.v. Easy Iron). Druk op de START/RESET- of AAN-UIT-toets om het programma af te maken en zet de knop op het afpompsymbool: druk nogmaals op de START/RESET- of AAN-UIT-toets.
 • Controleer of de afvoerslang niet geplet is tijdens de installatie.

  Er komt geen eind aan de geprogrammeerde wascyclus

 • Onthoud dat de afvoerslang op een hoogte van minimaal 60 cm geïnstalleerd moet worden.
 • De wasmachine is waarschijnlijk geblokkeerd tijdens de wasfase.

  Zodra de centrifugeercyclus is geëindigd, draait de trommel langzaam, maar lijkt het wasprogramma niet te eindigen

 • Houd de START/RESET-toets ingedrukt om het programma af te sluiten, zet de knop op het afpompsymbool en druk nogmaals op de START/RESET-toets.
 • De machine bevindt zich in de naverzorgingsfase (losmaken van het wasgoed) van de Easy Iron-functie.

  Waarom voert de wasmachine geen water in en waarom voert deze zeer korte wasprogramma’s uit (van ongeveer 3 minuten)?

 • Houd de START/RESET- of AAN-/UIT-toets ingedrukt om het programma af te sluiten: als het probleem aanhoudt in de daaropvolgende wasprogramma’s, adviseren wij om contact op te nemen met een monteur.
 • De wasmachine staat waarschijnlijk in de Demo-modus, die op verschillende modellen beschikbaar is.

  De spoelfase van mijn Moon-wasmachine lijkt niet goed te werken

 • Demo of “Test” verschijnt op het display. Druk op de Reset-toets om de functie af te sluiten en houd daarna tegelijkertijd de toetsen AAN/UIT en START/RESET ingedrukt tot “OFF” op het display verschijnt.
 • De sensoren van de wasmachine detecteren de aanwezigheid van wasmiddel en starten automatisch het spoelprogramma: de invoer van resten wasmiddel in het wasmiddelbakje zorgen voor meer schuimvorming, waardoor extra spoelgangen nodig zijn.
 • Zorg ervoor dat u geen kledingstukken toevoegt die al wasmiddel bevatten, en als dat wel zo is, voeg dan geen extra wasmiddel toe.

Bron: indesit

De nieuwe ruimtebesparende aquastop met haakse aansluiting!

 

 

 

Eltek toevoerslang met aquasto / waterstop  haaks.
Eltek toevoerslang met aquasto / waterstop  haaks 1,5 meter is te bestellen in onze onderdelen shop / winkel onder artikelnummer #F295720 .
Heeft u een andere aquasto / waterstop nodig kunt u deze vinden via het typenummer van uw wasmachine of vaatwasser onder artikel onderdeel zoeken in onze onderdelenshop.

Ook verkopen wij een waterstop/aquastop reparatieset universeel
Whirlpool, Bauknecht, Siemens / Bosch geschikt .

Aquastop watertoevoerslang 1,5 meter
Mechanisch aquastop ventielMaximale waterdruk 10 barSlang aansluitingen:19 mm, (3/4″) haaks – 19 mm, (3/4″) haaksArt.-Nr. #F295720
 Aquastop+watertoevoerslang-1,5-meter

 

 afb1-waterstopDe ruimtebesparing tussen de oude en de nieuwe versie waterstopis hier evident.  afb2-waterstopHet 2-in-1 slang systeem is hier te zien, zowel de oude als denieuwe versie is beschikbaar.
 afb3-waterstopIn de oude uitvoering is de spons technologie gebruikt. Wanneer erte veel water in de kamer komt, zal de spons zich volzuigen en zal de waterstroom afsluiten.  afb4-waterstopIn de nieuwe versie is de spons vervangen door een klep (ventiel).Als er teveel water stroom wordt de klep getriggert en sluit de water toevoer. De behuizing is waterdicht gemaakt en voorkomt hierdoor lekkage.
 afb5-waterstop-zo ziet de montage er uit  afb6-waterstopzo ziet de montage er uit

Blog witgoedsupport

Bosch Siemens Neff Lager set 244709 – 00244709 Wasmachine

 

Bosch+Siemens+Neff+Lager+set+244709

 

Siemens Bosch Neff vervangende Lager set lagerset voor de Wasmachine  lagersets, & Simmering zijn te bestellen onder artikel onderdeel zoeken  in onze onderdelenshop met het aangegeven artikelnummer. Zie ook bericht: Lager Reparatie handleiding – Montage handleiding Hoe controleer je of de kogellagers van de wasmachine defect zijn? Hoe u de trommel as en lagers kunt vervangen van uw droger

Voor meer Zie: wasmachine & wasdroger lagers Lager afdichting simmering Voor meer lagersets Zie: Siemens Bosch Lagersets Wasmachine

BSH-Groep (Bosch Balay Constructa Siemens Neff etc.)

passend voor 244709 / 00244709

Lager 6306-ZZ  Artikelnummer:#284670

Lager   6208-ZZ  Artikelnummer: #8995565

Simmering 47x80x10/12  Artikelnummer : #F55092

Kuipafdichting 00416886 – 416886 Artikelnummer :#6739839

Siemens Bosch Lagerset Wasmachine 244709 / 00244709 is geschikt voor de volgende Model naam en E-nummer/12NC nummers (Opmerking: in het venster kan worden “geschoven”)

 

Storingscode foutcode voor Marijnen wasmachine / wasautomaat

 

Marijnen

 

E2  Teveel wasmiddel ge doseert
Ef2 Teveel wasmiddel ge doseert
Dit is een fout die tijdens het spoelen van de wasmachine weergegeven wordt, is niet gevaarlijk voor de wasmachine
E37 Module defect – module dient vervangen te worden
E39 Module defect – module dient vervangen te worden
E41 wat staat voor “deur is open” meestal Deurslot defect
E52: probleem met meten van de Motor snelheid. – Meestal zijn dit de koolborstels.
Controleer de lengte van de koolborstels en of ze soepel kunnen schuiven in de houder. Indien korter dan 15mm koolborstels op voorhand vervangen.
Na vervanging de wasmachine eerst een inloop wasbeurt laten doen zonder wasgoed.

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

 

goedkoper Wassen en drogen tips

 

wasmachine-Droger-wasdroger

Koud wassen met de wasmachine

 • Koud wassen (wassen op 30 graden of minder) lijkt een trend. Toch zijn nog niet veel Nederlanders overtuigd. Want wordt die was nu wel echt goed schoon op zo’n lage temperatuur?

  Op 30 graden wassen: nu beter schoon dan vroeger

  Koud wassen is nu veel effectiever dan het vroeger was. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zitten enzymen in de moderne wasmiddelen. Dit zijn ingrediënten die ook op lagere temperaturen goed werken en moeilijke vlekken verwijderen.

  Koud wassen of wassen op hogere temperatuur

  Op 30 graden wassen helpt niet altijd bij vuile was. Was wordt schoner als je het op een hogere temperatuur wast. Maar het hangt er natuurlijk maar net vanaf hoe vies je was is. Tegenwoordig dragen mensen kleding maar enkele dagen. Wassen is dan eigenlijk maar een opfrisbeurt. Dan is koud wassen al voldoende.

  De temperatuur en andere factoren

  Hoe schoon de was precies wordt, hangt van een aantal dingen af: het wasmiddel, de temperatuur, de tijd en het aantal bewegingen van de machine. Als je een van deze factoren verandert, moet een andere dit compenseren. Dat kan dus betekenen dat je vlekken eerst moet voorbehandelen. Of dat je bij koud wassen moet kiezen voor een wasprogramma dat langer duurt, om sterk vervuilde was toch schoon te krijgen.

  Koud wassen is langer wassen

  Koud wassen betekent langer wassen om uw vuile was goed schoon te krijgen. Maar langer koud wassen betekent niet dat u meer energie verbruikt. Veruit de meeste energie gaat zitten in het opwarmen van het water. Op 30 graden wassen in plaats van op 40 graden, scheelt 26% aan energieverbruik (ongeveer € 20,- per jaar). In vergelijking met 60 graden is dat zelfs 52%. Een half uur langer wassen kost nauwelijks extra energie en water.

  Op 30 graden wassen werkt ook voor beddengoed

  Als u voor wit wasgoed een wasmiddel gebruikt met bleek, dan kan dat ook met koud wassen worden gedaan. Ook hardnekkige vlekken kunnen op lage temperatuur worden verwijderd, als je ze eerst voorbehandelt. Bleek zit niet in vloeibare wasmiddelen. Als je dus een vloeibaar wasmiddel gebruikt en was met erg hardnekkige vlekken hebt, kun je de wasmachine beter wel op hogere temperatuur zetten.

  Wassen op hoge temperatuur

  Eens in de zoveel tijd op 90 graden wassen met een beetje azijn is goed voor uw machine. Dat verwijdert vet, dat niet altijd oplost op lagere temperatuur.

  Nederlanders wassen 24% van het wasgoed op een temperatuur tussen 25 en 35 graden. Onderzoek laat zien dat we 45% van de wassen die we nu op 40 graden of hoger doen, ook schoon krijgen op 30 graden.

  Wassen op lagere temperatuur levert de volgende besparing op:

  • Wasmachine Van 40 naar 30 graden: 26%
  • Wasmachine Van 40 naar 15 graden: 65%
  • Wasmachine Van 60 naar 30 graden: 52%
  • Wasmachine Van 60 naar 15 graden: 77%

Goedkoper drogen

Een zuinige manier om uw was te drogen is natuurlijk uw was ophangen. Buiten aan de lijn of binnen op een rek is bijzonder energiezuinig. Dat is ook de milieuvriendelijkste manier. Maar wat als je die ruimte niet hebt, maar je wel de was zuinig en verantwoord wilt drogen? Dan helpt een energiezuinige wasdroger.

Een oude wasdroger is geen energiezuinige droger

Oudere drogers werken vaak op een tijdschema, waardoor het nogal eens voorkomt dat de was al droog is, maar de droger nog doorloopt. Dat kost extra stroom, en daardoor extra geld. Een oude droger is dus geen energiezuinige wasdroger.

Nieuwe drogers zijn wel steeds zuiniger

De huidige drogers gaan steeds zuiniger om met energie. Moderne energiezuinige wasdrogers hebben bijvoorbeeld een ingebouwde sensor die steeds meet hoe vochtig de was is. Kastdroog, strijkdroog, extra droog: u bepaalt hoe droog u de was wilt hebben met uw energiezuinige wasdroger. Uw droogwas is sneller klaar, en dat maakt drogen energiezuinig en milieuvriendelijker.

Heeft u een energiezuinige wasdroger?

Er zijn verschillende soorten drogers:

 • De afvoerdroger voert warme lucht en condensvocht af via een buis naar buiten.
 • De energiezuinige condensdroger blaast hete lucht uit en vangt het water op in een bak.
 • De warmtepompdroger is een energiezuinige condensdroger met energielabel A. Een ingebouwde warmtepomp verwarmt en hergebruikt de lucht.
 • De gasdroger (niet meer te koop) is een luchtafvoerdroger die de lucht verwarmt met gas in plaats van elektriciteit; daarvoor is een gasaansluiting nodig.

Als u een energiezuinige wasdroger gaat kopen, denk er dan aan dat de afvoerdroger alleen maar bij een afvoerleiding kan staan. De condensdroger en de warmtepompdroger kunt u neerzetten op een plek die u zelf kiest. Dus zoek eerst uit wat voor zuinige droger geschikt voor u is.

Warmtepompdroger het zuinigst

De waterpompdroger is duurder in de winkel dan andere soorten drogers, maar is wel het zuinigst. De meerprijs verdient u terug in de energiebesparing die u ermee bereikt tijdens zijn dienstjaren. Er zijn relatief goedkope warmtepompdrogers die ook energiezuinig werken. De kans is wel groot dat een goedkopere warmtepompdroger minder lang mee gaat. Denk daar aan als u een nieuwe droger koopt. Let ook op de hoeveelheid was (in kg) die een machine per keer kan drogen. Hoe meer was een droger kan drogen, hoe minder energiezuinig de wasdroger is.

Stel de thermostaat goed in

Met een klokthermostaat kunt u zelf instellen wanneer de verwarming aan- en uitgaat. Zo kunt u voorkomen dat u ’s ochtends in een ijskoude badkamer onder de douche moet stappen. Ook kunt u de verwarming zo instellen dat deze automatisch uitgaat als u gaat slapen of van huis gaat. Nog handiger: de Nuon E-manager-thermostaat. Met de Nuon E-manager kunt u op afstand, via uw smartphone, pc of tablet, op elk gewenst moment uw thermostaat bedienen. Zo is het warm in huis wanneer u dat wilt. En u kunt ook voorkomen dat u energie verspilt als u niet thuis bent.

Energielabel wasdroger energieklasse A

Als u kijkt naar energiezuinige wasdrogers, let dan op het energielabel wasdroger. De wasdroger energieklasse A is de meest energiezuinige droger. Verschillende merken proberen met allerlei labels en keurmerken aan te geven hoe zuinig hun zuinige droger is, maar dit zijn niet altijd algemeen erkende keurmerken. Het enige dat echt telt, is het energielabel wasdroger: Energielabel A, Energielabel B, Energielabel C, etc. Als een fabrikant het energielabel gebruikt, moet de droger doen wat er op het label staat. Een wasdroger energieklasse A is gemiddeld de helft zuiniger dan een droger met een C-label.

3 tips om uw energiezuinige wasdroger efficiënt te gebruiken

 1. Kies voor het wassen een hoge snelheid voor centrifugeren, zoals 1600 toeren per minuut. Hoe hoger, des te droger de was en des te korter de droogtijd.
 2. De was ‘kastdroog’ of ‘kreukherstellend kastdroog’ maken met uw wasdroger kost meer energie dan ‘strijkdroog’ maken. Dus als u toch nog gaat strijken, kies dan voor ‘strijkdroog’.
 3. Lang drogen op een lage temperatuur is voordeliger dan kort drogen op een hoge temperatuur

Door: Nuon

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

 

Wasmachine Bespaartip

 

 

tips-swaterkoker-fornuis-kookplaat onlineonderdelenshop.nl

 

Dat wassen op een lage temperatuur veel energie bespaart, is al bekend. Maar wist je dat wassen met op 30 °C wassen in plaats van op 60 °C zo’n 30 euro per jaar kan besparen? Vergeet niet om af en toe op 60 °C te wassen, zo dood je opgehoopte bacteriën in de wasmachine.

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

 

Zelf diagnose stellen bij uw wasmachine bij Zeepbak dispensers en vul problemen

 

wasmachine-diagnose

 

We beginnen met een wasmachine die niet goed vult. De oorzaak kan zich in de wasmachine bevinden of buiten de wasmachine. Een gemakkelijke manier om de water toevoer te controleren is het losmaken van de toevoerslang van de wasmachine en water in een emmer te laten lopen. Is de druk van het water wat u zou verwachten van de kraan dan bevind de oorzaak zich in de machine. Als de druk echter erg laag is of er komt maar weinig water uit de slang, dan zit het probleem in de slang of toevoer van het water.

Als het probleem zich in de wasmachine bevind kan dit worden veroorzaakt door een defect inlaatventiel. Om deze te kunnen testen dient u eerst de afdekplaat van de wasmachine te verwijderen. Zorg ervoor dat u de stekker van de wasmachine uit het stopcontact haalt voordat u deze open maakt.  Hiervoor heeft u een kruiskop  schroevendraaier of torx schroevendraaier nodig. De afdekplaat zit meestal alleen aan de achterkant van de wasmachine geschroefd. Het inlaat ventiel zit op de achterwand van de wasmachine.(plaatje 1)diagnose1

Om het ventiel te testen kunt u een multimeter gebruiken om de weerstand te meten. Zie plaatje 2   en 3   Voor een werkend ventiel zou de meter tussen de 2000 en 5000 ohm moeten weergeven. Is de meting lager of zelfs 0 dan is het inlaatventiel defect.diagnose2

diagnose3Als bijvoorbeeld de wasverzachter niet uit de zeepbak naar de trommel spoelt kan dit betekenen dat het ventiel niet goed werkt of dat er vuil of blokkade zit in de slangen of zeepbak. U kunt vervuiling gemakkelijk zien door de zeepbak te verwijderen en de binnenkant in de machine te bekijken. Ook kan het sifon achterin de wasverzachter dispenser vuil of geblokkeerd zijn. (Plaatje 4)diagnose4

Ook waspoederresten kunnen zorgen voor een geblokkeerde zeepbak waardoor het water niet goed kan bijvullen en het poeder niet goed weg kan spoelen. De zeepresten blijven plakken als u bv meerdere malen achter elkaar een was draait en de zeepbak dus nog nat is als u er nieuwe poeder in doet. Zitten er zeepresten in uw zeepbak ,maak deze dan eerst goed schoon en probeer dan nog eens of het probleem zich nog voordoet.

Regelmatig te veel waspoeder gebruiken kan de slang tussen de zeepbak en trommel vervuilen of blokkeren. Als deze geblokkeerd is zal het water aan de voorkant van de zeepbak naar buiten stromen. Als dit gebeurt kunt u dit gemakkelijk oplossen door de afdekplaat van de wasmachine te verwijderen en de slang  tussen de zeepbak en de trommel  wat te bewegen en de poeder los te maken door erin te knijpen. De blokkade zal dan los komen.

Als uw wasmachine te veel water pakt kan dit een indicatie zijn dat de drukschakelaar (plaatje 5)diagnose5of niveau-indicator niet goed werkt of de slang welke deze met de trommel verbind. De slang gaat van de drukschakelaar naar een luchtkamer welke aangesloten is op de trommel. Als het water in de trommel loopt drukt het water de lucht in de slang naar de drukschakelaar. Als er echter ergens een blokkade zit kan de drukschakelaar niet bepalen hoe veel water er in de machine zit en zal deze dus blijven vullen. U kunt de slang controleren door deze los te maken van de drukschakelaar en erin te blazen, als u bubbelend water hoort is de slang leeg. Er kan ook een gaatje in de slang zitten waardoor de druk niet goed gemeten kan worden, controleer deze dus ook op beschadiging of gaatjes. Deze kunt u dan het beste vervangen.

Heeft u wasmachine onderdelen nodig kunt u deze aanvragen of bestellen in onze onderdelenshop onder wasmachine onderdelen.
In onze online shop vindt onderdelen van diverse merken wasmachines/ wasautomaten merken zoals  Bosch, Siemens, Neff, Whirlpool, Bauknecht, AEG, Electrolux, Zanussi, indesit en nog vele andere merken.

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

 

wasmachine, deur gaat niet meer open

 

 

wasmachine+deur

wasmachine, deur gaat niet meer open

Als de wasmachine deur niet meer open kan het greepje aan de achterkant zijn afgebroken. meestal is de deurgreep plastic en breekt deze vaak af op de plek van de aansluiting van de sluithaak.
Bij sommige wasmachines moet dan de complete greep vervangen worden en bij sommige modellen alleen een deel hier van.
Hier onder hebben we beschreven hoe u de wasmachine deur kunt openen als de greep is gebroken dit werkt voor verschillende merken en modellen wasmachines. Bosch, Siemens, Elektrolux, AEG, Zanussi, Indesit en nog vele anderen merken.

Wasmachine deur openen via ontgrendeling.

Sommige merken en of modellen wasmachines hebben een ontgrendeling onder achter het klepje van de afvoerpomp onderaan de machine.
Door aan de ontgrendeling te treken kunt u dan de wasmachine deur openen.

Wasmachine+deur+gaat-niet-open-2

Wasmachine+deur+gaat-niet-open-4

 

 

 

 

 

 

 


Wasmachine deur openen met een touwtje

Gebruik absolute geen overbodig geweld en ga niet met metalen voorwerpen tussen de deur rommelen Neem een stevig stukje touw nylon touw ( vlieger draad ) leg het touw om de wasmachine deur aan de kant van de deurgreep. Trek nu gelijk tijdig aan bede kanten van het touw naar achter richting het deurscharnier van de wasmachine, Gebruik wat kracht het touwtje zal nu achter de deurhaak vallen en deze naar achter trekken en de wasmachine sprint open.

Wasmachine+deur+gaat-niet-open

 

Wasmachine deur openen door de wasmachine te kantelen
Soms is de wasmachine open te maken door de wasmachine 45 graden te kantelen, Kantel de wasmachine 45 graden en dan is het een kwestie van grabbelen naar het deurslot. Kantel de wasmachine 45 graden maar leg de wasmachine niet op zijn zij anders kunt u de trommel etc. beschadigen. Probeer deze klus niet alleen te doen zorg dat je met zijn tweeën bent.

Wasmachine+deur+gaat-niet-open-3

 Deurgreep bestellen

Heeft u een deurgreep en of een deurslot nodig voor uw wasmachine kunt u deze bestellen in onze onderdelenshop.
Zoek het type nummer van uw wasmachine op zie hier waar u het typenummer kunt vinden.
heeft u het type nummer gevonden kunt u het typenummer ingeven onder artikel onderdeel zoeken om het juiste onderdeel voor uw wasmachine te vinden of ga direct naar wasmachine onderdelen.

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

 

Wasmachine motor collectoren reinigen met pluimsteen

banner1_puimsteenWasmachine motor collectoren reinigen met pluimsteen
Reinigen van collectoren zo gaat het stap voor stap

Een puimsteen is een schuurmiddel,
dat wordt gebruikt door toonaangevende fabrikanten om een schoon loopvlak op
de collector voor de nieuwe koolborstels maken. Bij
het vervangen van koolborstels is het belangrijk om de collectors van
koolstof te reinigen voordat de nieuwe koolborstels worden geplaatst. Door de
wrijving van de koolborstels op de collector, is de collector niet meer vlak
en homogeen. Daarom is het belangrijk dat het elektromechanische contact
tussen koolstof en collector wordt hersteld.
 Zie ook Koolborstels voor wasmachines
Zoeken op puimsteen
Tik in het zoek veld artikelen het woord “puimsteen” in en kies
hier de juiste maat puimsteen die overeen komt met de maat van de koolborstel.breedte_puimsteenBreedte koolborstel =breedte puimsteen
Bij voorbeeld: puimsteen 10 x 15 x 137 mm,
hierbij is de 2e maat de breedte.
dus 15 mm.Zoeken volgens type apparaat

Stap 1

Na het uitbouwen van de motor kiest u in onze onderdelenshop de juiste koolborstels via het typenummer van het apparaat. Via artikel onderdeel zoeken

Stap 2

Bestel bij de gevonden koolborstels de juiste puimsteen met de afmetingen die gelijk zijn aan de koolborstel

.
 De pluimsteen is te bestellen onder artikel onderdeel zoeken in onze onderdelenshop met het aangegeven artikelnummer incl. #.
 pluimsteen-koolborstels
 verwijderen_koolborstel

Stap 3

Aansluitend moeten de houders met de oude koolborstels verwijdert worden.
Let wel op dat u straks de de houders onder dezelfde hoek weer terug
plaatst.

 reinigen_collector

Stap 4

Reinigen met puimsteen:
Zet de steen op de collector in dezelfde hoek als de koolborstel. Draai met
de hand aan de rotor en laat de puimsteen zijn werk doen. Reinig de
puimsteen regelmatig zodat het slijpsel niet in de lagers terecht kan
komen. Blaas eventueel het slijpstof voorzichtig weg met druklucht.

Stap 5


Aansluitend wanneer alles is gereinigd, kunt u de nieuwe koolborstels terug
plaatsen. Let hierbij op de positie van montage. Zie stap 3.

nieuw► Puimsteen

10x15x137mm
Art.-Nr.#D408007

10x12x140mm
Art.-Nr.D408009

nieuw

► Puimsteen

10x12x120 mm
Art.-Nr.#D408010 

12 x 12 x 120 mm
Art.-Nr.#D408008

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

 

Koolborstels voor wasmachines

 

Koolborstels-voor-wasmachines

 

Koolborstels voor wasmachines
Niet elke koolborstel is het zelfde
Deze techniek voor
stroomoverdracht is al meer dan 100 jaar oud, maar ook tegenwoordig nog
actueel en nog steeds in veel motoren toegepast. We hebben het hier over de
koolborstel! Je vindt ze terug in elektrische keukenmachines,
scheerapparaten, haardrogers, wasmachines, stofzuigers enz… en dat in bijna
net zoveel verschillende vormen en elektrische eigenschappen.
Historisch is de naam
“koolborstel“ afgeleid van potloodborstel/litzeborstel, die men vroeger met
grafiet als glijcontact gebruikte. Omdat de koolborstel praktisch volledig op
elke elektromotor moet worden afgesteld, is de ontwikkeling vrij
specialistisch. Daarom worden koolborstels wereldwijd nu nog slechts door
enkele specialisten ontwikkeld.
Koolborstels en de daarbij
behorende systemen voor huishoudelijke apparaten stellen hun bijzondere eisen
aan materiaal en vorm. De motoren worden tegenwoordig steeds kleiner en
lichter gefabriceerd, waarbij gelijktijdig het aantal toeren stijgt. Daardoor
wordt een steeds betere prestatie van de koolborstel gevraagd.
 7696387

 5946048

 9429509
Geschikt
voor Bosch Siemens
*Orig.nr. 154740*4,8mm AMP*37x 12,5 x 5 mm*Verpakking2 stuksArt.-Nr. #7696387
Geschikt
voor Whirlpool
*Orig.nr. 481236248004*Met houder*4,8mm AMP*31x 13,5 x 5 mm*Verpakking 2 stuks*Voor rechts lopende Ceset motorArt.-Nr.#5946048
Geschikt
voor AEG
*Orig.nr. 4006020327*Met houder type rechts*4,8mm AMP*40 x 12 x 5 mm*Verpakking1 stuk*Geschikt voor FHP motorenArt.-Nr. #9429509
Qua opbouw en elektrische eigenschappen zijn er in principe 2 soorten koolborstels:* Koolborstels voor gelijkstroommotoren (b.v. Servomotoren,
ruitenwissermotoren, startmotoren enz.)* Koolborstels voor wisselstroommotoren (b.v. in huishoudelijke apparaten
zoals stofzuigers, mixers enz.)Deze borstels zijn meestal kopervrij.
Aan koolborstels worden hoge eisen
gesteld. Naast de levensduur van de koolborstels, zoals b.v. minimaal 4.000
was cyclussen bij wasmachines, zijn ook zaken als ruis of elektrische
vonkstoring en natuurlijk de kans op borsteloververhitting zeer belangrijk.
Alleen speciaal aangepaste koolborstelgrondstof, vaak uitgebreid behandeld,
kan voldoen aan deze eisen. Bij gebruik speelt niet alleen de slijtage een
rol. Koolborstels moeten het materiaal waar ze tegenaan lopen zoals rotor of
sleepring schoon houden, omdat het vervangen daarvan veel kostbaarder is. In
universele motoren voor huishoudelijke apparaten en handgereedschap van de
betere merken worden koolborstels gebruikt met voornamelijk koolstof-grafiet.
Ze zijn veelzijdig inzetbaar voor verschillende toepassingen.
Voordelen zijn:* Hoge materiaalsterkte.* Stabiel tegen elektrische brand.* Goede poetswerking met voldoende mechanische demping.
Koolstof-grafiet – veelzijdig inzetbaar
Koolstof-grafiet koolborstels
kunnen met zeer lage specifieke weerstand van 35 tot 3.000 µOm gefabriceerd
worden. Voor een betere efficiëntie wordt een extra impregnering aanbevolen.
Hars gebonden grafiet
Koolborstels met hars gebonden
grafiet zijn minder slijtage gevoelig zodat vervuiling op het
commutatoroppervlak afgesleten kunnen worden. Deze stof heeft zeer goede
dempings- en glijeigenschappen en kunnen bij zowel relatief lage
stroombelasting en hoge toeren worden ingezet. Elektrografiet, een erg schone
stof met goede glijeigenschappen is zeer geschikt voor gebruik met hoge
stromen en lage spanningen.
 afbeelding1 Loopvlak van een koolborstel na
een wasscyclus.
 afbeelding2 Microscopisch bekijken van een
commutatoroppervlak geeft een beeld van het contact van de koolborstel op
de commutator.
Schunk-Koolborstels en borstelsystemen
Al deze technische bijzonderheden
en hoogwaardige stoffen worden bij Schunk-koolborstels en borstelsystemen
gebruikt! Het bedrijf is in 1913 door Ludwig Schunk en Karl Ebe opgericht.
Tegenwoordig is Schunk wereldwijd de grootste fabrikant van koolborstels voor
universele- en permanentmagneet motoren. Het leveringspakket bestaat uit
koolborstels voor elektromotoren in wasmachines, stofzuigers,
keukenapparatuur, haardrogers, scheerapparaten en elektrisch gereedschap voor
zowel professionelen als hobbyisten. De lange ervaring in het fabriceren van
koolborstels kenmerkt het bedrijf. Daarbij wordt meestal de Schunk specifieke
ontwikkeling gebruikt: Een uit 2 helften gelijmde koolborstel met in het
midden een isolatiefilm zorgt voor aanmerkelijke reducering van kruisstromen.
De koolborstels voor wasmachines zijn gedeeltelijk geïmpregneerd, om zoveel
mogelijk slijtage door luchtvochtigheid, waterdamp of lekwater te voorkomen.
Bovendien reduceert deze speciale impregnering ongewenste radiostoringen. De
lange levensduur van deze koolborstels – zelfs bij zware belasting – is op de
bijzondere kwaliteit van de grondstoffen terug te voeren.
Bijzonder eigenschappen van de Schunk-koolborstels:

Hoge bedrijfszekerheid.
Lange levensduur.
Weinig radio storingen.
Laag geluidsniveau.
Hoog rendement.
 afbeelding3 Schunk specifieke ontwikkeling.
Uit 2 helften gelijmde koolborstel met isolatiefilm in het midden zorgt
voor aanmerkelijke reducering van de kruisstromen.
 afbeelding4 Koolborstels en- houders voor
wasmachinemotoren. Optimale commutering bij wissel- en gelijksspanning.
Daarom vertrouwen bekende
fabrikanten van huishoudelijke apparatuur, elektrisch gereedschap, mini- en
micromotoren al tientallen jaren op de Schunk-producten.
mars-voertuig
Ontwikkeling van de Mars 2004.
Hightech-elektromotoren met Schunk-koolborstels.
Schunk koolborstels voor wasautomaten
De koolborstels zijn te bestellen onder artikel onderdeel zoeken in onze onderdelenshop met het aangegeven artikelnummer incl. #.
Maat Aansluiting Uitvoering zoals Inhoud Art.-Nr.
23x10x5 mm 4,8 mm amp Brandt 51 x 9121 2 stuks #5759503
26×12,5×5 mm 6,3 mm amp Indesit C00035290 1 stuk #7723614
27x15x5 mm 4,8 mm amp Geschikt voor Miele 2 stuks #458731
27x15x5mm 2,8 mm amp Miele 4297410 2 stuks #9066003
29x9x4mm 4,8 mm amp Hotpoint 16146077 2 stuks #3034348
30x10x6,3 mm 4,8 mm amp Geschikt voor Miele 1 stuk #284673
30x13x4,5 mm 6,3 mm amp AEG 8996454305690 2 stuks #366904
31×13,5×5 mm 4,8 mm amp Whirlpool 481236248004 2 stuks #5946048
32×12,5×5 mm Soldeer aansluiting  Bosch – Siemens 2 stuks #907244
32×12,5×5 mm 4,8 mm amp AEG 50226588007 1 stuk #7723616
32×12,5×5 mm 4,8 mm amp AEG 8996454255689 1 stuk #7723619
32×12,5×5 mm 2,8 mm amp AEG 8996454300782 1 stuk #7746197
32×12,5×5 mm 6,3 mm amp Indesit C00105214 1 stuk #8227724
32,2×12,5×5 mm Klem aansluiting Bosch – Siemens 2 stuks #5807514
33×12,5×5 mm 4,8 mm amp AEG 4006020343 2 stuks #470930
34 x12,5×5 mm 2,8 mm amp AEG 8996454250953 1 stuk #2483005
34×12,5×5 mm 4,8 mm amp BSH 165171 2 stuks #9271297
35×12,5×6,3 mm 2,8 mm amp Candy – Hoover 09519422 2 stuks #429442
36×12,5×5 mm 4,8 mm amp Whirlpool 4812 362 48003 2 stuks #7723613
36×13,5×5 mm 4,8 mm amp Whirlpool 4819 310 88529 2 stuks #366905
36,5x13x5 mm 4,8 mm amp AEG 4006020152 2 stuks #9064376
37×12,5x 5mm 4,8 mm amp Bosch – Siemens 154740 2 stuks #7696387
37,5×12,5×5 mm 4,8 mm amp AEG 8996454255770 1 stuk #7723617
40 x12 x5 mm 4,8 mm amp AEG 4006020327 1 stuk #9429509

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl