Alles over ‘Vaatwasser’reparatie onderhoud & ‘Vaatwasser’ onderdelen

Indesit Problemen en oplossingen afwasautomaat vaatwasser

 

Indesit+afwasautomaat+vaatwasser

Mijn afwasautomaat wordt ingeschakeld, maar start niet
Het probleem zou kunnen komen door elektronische interferentie; in dat geval moet er een “reset” worden uitgevoerd.

Probeer de afwasautomaat uit te schakelen door op de aan-/uit-toets te drukken. Druk na enkele seconden op dezelfde toets om de machine opnieuw te starten. Alles OK?
Of: Probeer de stekker uit het stopcontact te trekken en deze na enkele seconden weer aan te sluiten. Alles OK?

De afwasautomaat pompt mogelijk niet goed af. Als dit gebeurt, zouden de programma-indicatielampjes moeten gaan knipperen.
Controleer of de afvoerslang niet geplet is tijdens de installatie.
Of: Misschien is de installateur vergeten om de dop van de afvoerslang te halen: controleer of de slang goed in de afvoerpijp van het afvoersysteem in uw woning is gestoken.
Of: De afvoerpijp van het afvoersysteem in uw woning kan verstopt zijn: haal de slang uit de afvoerpijp en laat het restwater in een emmer lopen.

De afwasautomaat voert mogelijk niet correct water in en blokkeert daardoor.

De afwasautomaat reageert niet op de bedieningen

Het filter van de toevoerslang kan verstopt zijn door zand/kalkaanslag: probeer de toevoerslang los te maken van de waterleidingklep en reinig het filter.
Of: Controleer of de waterleidingklep open is of dat er een storing in de waterleiding is.
Of: De druk van de waterleiding kan te laag zijn: controleer of deze niet onder de 0,5 bar ligt.
Of: Controleer of de afvoerslang niet geplet is tijdens de installatie.
Of: Wacht tenminste 5 minuten: naast het feit dat hij zeer stil is, is de elektromagnetische klep van de watertoevoer ook langzamer dan de oude elektromagnetische kleppen.

Het probleem zou kunnen komen door elektronische interferentie; in dat geval moet er een “reset” worden uitgevoerd.
Probeer de afwasautomaat uit te schakelen door op de aan-/uit-toets te drukken. Druk na enkele seconden op dezelfde toets om de machine opnieuw te starten. Alles OK?
Of: Probeer de stekker uit het stopcontact te trekken en deze na enkele seconden weer aan te sluiten. Alles OK?

De afwasautomaat pompt mogelijk niet goed af. In dit geval zouden de programma-indicatielampjes moeten knipperen.
Controleer of de afvoerslang niet geplet is tijdens de installatie.
Of: Misschien is de installateur vergeten om de dop van de afvoerslang te halen: controleer of de slang goed in de afvoerpijp van het afvoersysteem in uw woning is gestoken.
Of: De afvoerpijp van het afvoersysteem in uw woning kan verstopt zijn: haal de slang uit de afvoerpijp en laat het restwater in een emmer lopen.
De afwasautomaat voert mogelijk niet correct water in en blokkeert daardoor.

De programmakeuzeknop werkt niet
Het filter van de toevoerslang kan verstopt zijn door zand/kalkaanslag: probeer de toevoerslang los te maken van de waterleidingklep en reinig het filter.
Of: Controleer of de waterleidingklep open is of dat er een storing in de waterleiding is.
Of: De druk van de waterleiding kan te laag zijn: controleer of deze niet onder de 0,5 bar ligt.
Of: Controleer of de afvoerslang niet geplet is tijdens de installatie.
Of: Wacht tenminste 5 minuten: naast het feit dat hij zeer stil is, is de elektromagnetische klep van de watertoevoer ook langzamer dan de oude elektromagnetische kleppen.

Het probleem zou kunnen komen door elektronische interferentie; in dat geval moet er een “reset” worden uitgevoerd.
Probeer de afwasautomaat uit te schakelen door op de aan-/uit-toets te drukken. Druk na enkele seconden op dezelfde toets om de machine opnieuw te starten. Alles OK?
Of: Probeer de stekker uit het stopcontact te trekken en deze na enkele seconden weer aan te sluiten. Alles OK?

De afwasautomaat pompt mogelijk niet goed af. In dit geval zouden de programma-indicatielampjes moeten knipperen.
Controleer of de afvoerslang niet geplet is tijdens de installatie.
Of: Misschien is de installateur vergeten om de dop van de afvoerslang te halen: controleer of de slang goed in de afvoerpijp van het afvoersysteem in uw woning is gestoken.
Of: De afvoerpijp van het afvoersysteem in uw woning kan verstopt zijn: haal de slang uit de afvoerpijp en laat het restwater in een emmer lopen.

De afwasautomaat voert mogelijk niet correct water in en blokkeert daardoor.

De afwasautomaat voert altijd hetzelfde programma uit of lijkt dit te veranderen tijdens het afwassen

Het filter van de toevoerslang kan verstopt zijn door zand/kalkaanslag: probeer de toevoerslang los te maken van de waterleidingklep en reinig het filter.
Of: Controleer of de waterleidingklep open is of dat er een storing in de waterleiding is.
Of: De druk van de waterleiding kan te laag zijn: controleer of deze niet onder de 0,5 bar ligt.
Of: Controleer of de afvoerslang niet geplet is tijdens de installatie.
Of: Wacht tenminste 5 minuten: naast het feit dat hij zeer stil is, is de elektromagnetische klep van de watertoevoer ook langzamer dan de oude elektromagnetische kleppen.

      De afwasautomaat heeft het door u geselecteerde programma uitgevoerd.


Elke keer dat ik de machine aanzet, gaat hetzelfde programmalampje branden

De functie “Meest gebruikte programma geheugen” onthoudt het Meest gebruikte programma, dat de machine om praktische redenen vervolgens elke keer dat deze wordt gestart herhaalt. Om het programma te veranderen selecteert u eenvoudig het gewenste programma door op de toets “P” te drukken en de deur van de afwasautomaat te sluiten.

De afwasautomaat heeft het door u geselecteerde programma uitgevoerd.
De afwasautomaat lijkt te veel lawaai te maken tijdens het wasprogramma

De functie “Meest gebruikte programma geheugen” onthoudt het Meest gebruikte programma, dat de machine om praktische redenen vervolgens elke keer dat deze wordt gestart herhaalt. Om het programma te veranderen selecteert u eenvoudig het gewenste programma door op de toets “P” te drukken en de deur van de afwasautomaat te sluiten.

Trillingen of sissende geluiden kunnen het gevolg zijn van schuimvorming bij het gebruik van multifunctionele tabletten (b.v. 3-in-1 tabletten etc.).

Er lekt water uit de deur van de afwasautomaat

Stel de tabletfunctie, indien aanwezig op uw model, bij elk wasprogramma in.

Of: Als uw model geen tabletfunctie heeft, probeer dan een halve tablet per programma te gebruiken.

Of: Er kunnen betere wasresultaten worden verkregen door poederwasmiddelen te gebruiken en door glansmiddel in het juiste vakje te doen.
U heeft waarschijnlijk te veel glansmiddel in het vorige programma gebruikt en dit is gedeeltelijk uit het bakje gelopen.

Er verschijnen vreemde blauwige strepen op de randen van de deur van de afwasautomaat.
Glansmiddel dat overstroomt uit het vakje en in contact komt met koud water, zorgt voor een zeer grote, ongewenste hoeveelheid schuim die uit de deur van de afwasautomaat kan lekken. Als u glansmiddel in het bakje doet, neem gemorste vloeistof dan onmiddellijk op met een doek.
Deze blauwige strepen kunnen het gevolg zijn van een misvormde afdichtingsbehuizing.

Het wastablet is nog heel op het eind van het programma
Gebruik een normaal reinigingsproduct voor roestvrij staal.
Het tablet heeft mogelijk vocht geabsorbeerd, waardoor het ineffectief wordt: het zou onmiddellijk moeten oplossen als het in aanraking komt met water.

Probeer in dit geval van wasmiddel te veranderen of het wastablet doormidden te breken.
Misschien voert u geen volledig wasprogramma uit, maar alleen een snel programma of een weekprogramma.

Ik ben niet tevreden met de wasresultaten van mijn afwasautomaat

Breek het wastablet altijd doormidden als u het snelle programma gebruikt.
De plaatsing van het servies op het rek blokkeert mogelijk de sproeiarmen.

Probeer voordat u het programma start om de afwasmachine een lichte klap te geven om een goede draaiing van de sproeiarmen te her activeren.
Misschien heeft u niet het juiste wasprogramma gekozen voor het type lading.
Probeer een wasprogramma in te stellen dat geschikt is voor hardnekkiger vuil.
De gaatjes van de sproeiarmen kunnen verstopt zijn met voedselresten.

Maak de gaatjes schoon met een klein pincet en let erop dat u het filter niet beschadigt.

U heeft waarschijnlijk te veel glansmiddel in het vorige programma gebruikt en dit is gedeeltelijk uit het bakje gelopen.
Glansmiddel dat overstroomt uit het vakje en in contact komt met koud water, zorgt voor een zeer grote, ongewenste hoeveelheid schuim, die de wasprestaties kan belemmeren. Als u glansmiddel in het bakje doet, neem gemorste vloeistof dan onmiddellijk op met een doek.
De borden die in de afwasautomaat zijn geladen zijn voorgereinigd met een spons met handafwasmiddel.


Mijn afwasautomaat laat hardnekkige witte vlekken op servies achter, die zelfs niet weggaan na spoelen onder stromend water
Handafwasmiddelen produceren zeer veel schuim en zijn niet geschikt voor afwasmachineprogramma’s. Probeer te vermijden dat deze middelen in de afwasautomaat komen, zelfs niet in kleine hoeveelheden.

De vlekken kunnen het gevolg zijn van overmatige schuimvorming bij het gebruik van multifunctionele tabletten (b.v. 3-in-1 tabletten etc.).
Stel de tabletfunctie, indien aanwezig op uw model, bij elk wasprogramma in.
Of: Als uw model geen tabletfunctie heeft, probeer dan een halve tablet per programma te gebruiken.
Of: Er kunnen betere wasresultaten worden verkregen door poederwasmiddelen te gebruiken en door glansmiddel in het juiste vakje te doen.

De witte vlekken kunnen veroorzaakt worden door de waterhardheid van uw waterleiding en dientengevolge door een onjuiste instelling van de betreffende parameter op uw afwasautomaat.

Ik ben niet tevreden met de droogresultaten van mijn afwasautomaat

Als uw waterleiding zeer hoge waterhardheidsniveaus heeft, stel de parameter “waterhardheid” dan boven de niveaus 4 of 5 in (de standaardinstelling van de afwasautomaat is 3).
Of: Als het plleer dan een Calblock-apparaat dat verkrijgbaar is bij Hotpoint Technische Assistentie-centra.
Het gebruik van multifunctionele wastabletten (b.v. 3-in-1 tabletten etc.) en de resulterende sterke schuimvorming kunnen de droogresultaten van de afwasautomaat belemmeren.

De droogprestaties zijn in wezen afhankelijk van het gebruik van een kwalitatief hoogstaand glansmiddel, dat in het juiste bakje wordt geschonken. Mocht u de voorkeur geven aan tabletten, dan adviseren wij om een halve tablet per wasprogramma te gebruiken en om glansmiddel in het betreffende bakje te doen.

Heeft u azijn in het bakje met glansmiddel gedaan?
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft azijn andere eigenschappen dan glansmiddel, en vormt dit een ruwe laag op het serviesgoed, die het drogen belemmert.

Het door u ingestelde programma heeft geen droogfase.

Ik voel lichte elektrische schokken als ik de afwasautomaat aanraak

Het programma Daily heeft bijvoorbeeld geen droogfase, omdat het een snel programma is (d.w.z. met een duur van 1 uur)
Waarschijnlijk heeft het elektriciteitsnet van uw woning geen “aardaansluiting” of een antistoringsfilter voor radio/tv (wettelijk verplicht). In dat geval geeft het filter kleine elektrische schokken af aan de persoon die de afwasautomaat aanraakt.

Controleer of het elektriciteitsnet van uw woning een aardingssysteem heeft, of dit goed is aangesloten op het stopcontact waarop de machine is aangesloten.

Heeft u de SHUKO-stekker van het netsnoer rechtstreeks in een Italiaans stopcontact gestoken: bij deze aansluiting is aarding niet gegarandeerd.
Verander het stopcontact waarop het netsnoer van de machine wordt aangesloten: roep altijd de hulp in van een expert en/of erkend personeel en gebruik een geschikte 16A adapter.

Aarding is niet gegarandeerd als het netsnoer van de afwasautomaat is aangesloten op een adapter voor Italiaanse stopcontacten.

Het door mij ingestelde wasprogramma lijkt langer te duren dan staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing

Controleer de adapter en verifieer de geschiktheid ervan: deze moet altijd een aardpin hebben.
Onthoud dat de aangegeven tijden in de gebruiksaanwijzing slechts indicatief zijn, en variëren met de hoeveelheid en het type serviesgoed, en vooral met het type vuil.

De duur van het wasprogramma varieert tussen de 10%.

De duur van de functies Short Time, Tablets en Good Night kan aanzienlijk variëren vergeleken met de tijden die aangegeven staan in de gebruiksaanwijzing.

De onderste sproeiarm is losgeraakt.
De Good Night-functie kan tot wel 4 uur duren. De Tablet-functie kan de duur van het programma met ongeveer 10/15% verlenging in vergelijking met de aangegeven tijd in de gebruiksaanwijzing Om het schoonmaken te vergemakkelijken, gaat de onderste sproeiarm “gauw” los.

Hij is dan niet kapot: klem hem eenvoudig weer terug, en zorg ervoor dat u de twee steunkleppen niet beschadigt.

 

Bron: indesit

Er blijft water in de vaatwasser staan

 

vaatwasser

 

Het meest voorkomende probleem met vaatwassers is dat er water in de afwasmachine blijft staan. Dit komt doordat de afwasmachine het water niet wegpompt omdat dat bijvoorbeeld iets de pomp blokkeert. In het gunstigste geval komt dit door een knik in de afvoerslang van de afwasmachine. Een vervelender probleem is als dit komt omdat de pomp of niveauregelaar defect is. Die moet je dan repareren vervangen.

Maar je moet bij dit vaatwasser probleem altijd eerst onderzoek doen:

1.Controleer de afvoerslang.
Haal de afwasmachine van zijn plek en controleer de afvoerslang op een knik of een deuk. heeft de afvoer slang een knik of een deuk blokkeert dit waarschijnlijk de waterafvoer. Zorg dat de afvoerslang weer goed door loopt met genoeg ruimte voor het wegpompen van het water. Plaats de vaatwasser terug en controleer of het probleem is opgelost. Zo niet zie stap 2.

2.Controleer de afvoer van de spoelbak. 
Als de vaatwasser is aangesloten met de afvoer van de spoelbak, controleer of deze dan niet verstopt zit.

3. Controleer de filters van de vaatwasser.
Verstopte filters zorgen ervoor dat de machine niet kan afpompen. Schep zo veel mogelijk water uit de machine en verwijder de filters. De filters vind je onderin de vaatwasser. De filters kun je meestal heel eenvoudig verwijderen door ze los te draaien, eruit te trekken. Maak de filters goed schoon en verwijder alle vuilresten. Controleer ook de opening naar de pomp of er niet iets voor of in zit waardoor het water niet weg loopt. Bij sommige vaatwasser bijvoorbeeld bij Bosch Siemens Neff vaatwassers zit er een klein klepje die je kan verwijderen door een schroef los te maken zo kunt je goed bij de pomp te komen. Is er geen vuil te zien of de vaatwasser pompt nog niet af zie stap 4.

4. Controleer de pomp van de vaatwasser.
Controleer de pomp door deze uit de vaatwasser te halen. Meestal moet je dan de rechter zijpaneel los halen. Verwijder het bovenblad van de  machine en verwijder alle schroeven aan de achterkant, bovenkant en voorkant van het rechter zijpaneel. Verwijder nu het zij paneel door deze er uit te tillen. Nu kun je de pomp onderin de machine zien zitten deze zit gemonteerd met een aantal schroeven. verwijder de schroeven en pak de pomp eruit en maak deze goed pomp schoon. plaats de pomp terug als deze is schoongemaakt en zet de afwasmachine opnieuw aan om te controleren of de pomp het doet. Let op dat de onderdelen geen sluiting maken door dat deze contact maken met de machine of water. Om te controleren of de pomp het doet maak je het slangetje van de niveauregelaar los aan de kant van het pomphuis dit is compleet niveauhuis maar soms ook klein rond onderdeel met daar aan een slangetje. Zet de machine aan blaas er krachtig op het slangetje als de niveauregelaar goed is klikt / schakelt de niveauregelaar als er op het slangetje geblazen wordt. De machine krijgt nu door dat er nog water in de machine zit en gaat dan beginnen met pompen. pompt de machine niet. Dan zal de pomp defect zijn en moet vervangen worden. De niveauregelaar kan ook defect of zwaar vervuild zijn, waar door de machine niet door krijgt dat er nog water in de kuip staat en niet de opdracht krijgt dat er water afgepompt moet worden. Is de niveauregelaar defect door vuil. Wij adviseren om de niveauregelaar dan te vervangen.

Blog witgoedsupport

De nieuwe ruimtebesparende aquastop met haakse aansluiting!

 

 

 

Eltek toevoerslang met aquasto / waterstop  haaks.
Eltek toevoerslang met aquasto / waterstop  haaks 1,5 meter is te bestellen in onze onderdelen shop / winkel onder artikelnummer #F295720 .
Heeft u een andere aquasto / waterstop nodig kunt u deze vinden via het typenummer van uw wasmachine of vaatwasser onder artikel onderdeel zoeken in onze onderdelenshop.

Ook verkopen wij een waterstop/aquastop reparatieset universeel
Whirlpool, Bauknecht, Siemens / Bosch geschikt .

Aquastop watertoevoerslang 1,5 meter
Mechanisch aquastop ventielMaximale waterdruk 10 barSlang aansluitingen:19 mm, (3/4″) haaks – 19 mm, (3/4″) haaksArt.-Nr. #F295720
 Aquastop+watertoevoerslang-1,5-meter

 

 afb1-waterstopDe ruimtebesparing tussen de oude en de nieuwe versie waterstopis hier evident.  afb2-waterstopHet 2-in-1 slang systeem is hier te zien, zowel de oude als denieuwe versie is beschikbaar.
 afb3-waterstopIn de oude uitvoering is de spons technologie gebruikt. Wanneer erte veel water in de kamer komt, zal de spons zich volzuigen en zal de waterstroom afsluiten.  afb4-waterstopIn de nieuwe versie is de spons vervangen door een klep (ventiel).Als er teveel water stroom wordt de klep getriggert en sluit de water toevoer. De behuizing is waterdicht gemaakt en voorkomt hierdoor lekkage.
 afb5-waterstop-zo ziet de montage er uit  afb6-waterstopzo ziet de montage er uit

Blog witgoedsupport

service onderdelen voor vaatwassers

 

service+onderdelen+voor+vaatwassers

 

Hier weer een kleine greep uit ons assortiment service onderdelen voor vaatwassers

Doorvoerelementen – Doseerunit / Zeepbak – Krofwielen – bestekkorf

Meer: vaatwasser onderdelen of vaatwasser onderdelen aanvragen

► Doseerunit compleetUitvoering gelijk aan C00104789van Indesit

Art.-Nr. #8731770

 8731770
► Doseerunit compleetUitvoering gelijk aan artikelnummer 490467 – 00490467van Bosch Siemens Zeepbak voor Bosch en Siemens vaatwassers

met glansspoel unit

Geschikt voor o.a.:

SGI4556EU/13 – SGU5605/12

Art.-Nr. #9959638

 9959638
► As van korfwiel vaatwasserUitvoering artikelnummer 150943 – 00150943 – 150948 – 00150948van Bosch Siemens

1 stuks

Art.-Nr. #D313719

 1587936
► Korfwiel boven korf / mandUitvoering gelijk aan066321 + 424717

van Bosch Siemens vaatwasser

1 stuks

Ø 23 mm

Art.-Nr. #3157524

 3157524
► Korfwiel onder korf mandUitvoering gelijk aan 066320van Bosch Siemens vaatwasser

1 stuks

Ø 33 mm

Art.-Nr. #3157525

 3157525
►Vaatwasser Bestekmand universeelB x H x L (cm) 14×12.5 x24 met handvat 24.5 cm -directe vervanger voor Bosch Siemens Neff

Gaggenua Atag Pelgrim Etna Constructa

Dedietrich Atag va2.. en va 3.. Pelgrim gvw990

Art.-Nr. #3157527

 3157527
► Doorvoerelement vaatwasser 2040 Wattvaatwasser verwarmingselementUitvoering gelijk aan C00057684

van Indesit

Buiten Ø 40 mm

Binnen Ø 38 mm

Afmeting: 182 x 68 x 77 mm

Art.-Nr. #5695421

 5695421
► Doorvoerelement 2040 Wattvaatwasser verwarmingselementUitvoering gelijk aan 481225928892

van Whirlpool

Buiten Ø 40 mm

Binnen Ø 38 mm

Afmeting: 145 x 65 x 75 mm

Art.-Nr. #5695420

 5695420
► Doorvoerelement 2100 Wattvaatwasser verwarmingselementVervangt SMEG 8068900547

Buiten Ø 32 mm

Binnen Ø 30 mm

Lengte 145 mm

Art.-Nr. #D329360

 8395933
► Doorvoerelement 2000 Wattvaatwasser verwarmingselementUitvoering gelijk aan 50280071007

van AEG

Buiten Ø 32 mm

Binnen Ø 30 mm

Lengte 140 mm

Art.-Nr. #9957704

 9957704

 

Blog witgoedsupport

 

 

ATAG of Zanussi vaatwasser repareren

 

ATAG-Zanussi-vaatwasser-printplaat-repareren

 

Vaatwasser doet alles behalve verwarmen.
ATAG en Zanussi vaatwassers schijnen dit zelfde probleem te hebben losse contacten op de printplaat ( stuurmodule).
Dit is eenvoudig op te lossen door de contacten van de printplaat ( stuurmodule) opnieuw te solderen.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Meer vaatwasser reparatie & onderhoud tips

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

 

 

Help de vaatwasser is stuk

 

 

Kabelboom- vaatwasser-deur-solderen

Gelukkig is de fout snel gevonden en snel te repareren.
Kabelboom van de vaatwasser deur solderen

YouTube voorvertoningsafbeelding

Meer vaatwasser reparatie & onderhoud tips

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

 

Vaatwasser bespaar Tips

 

tips-swaterkoker-fornuis-kookplaat onlineonderdelenshop.nl

 

 

•Benut de energie die de vaatwasser verbruikt volledig en zet de vaatwasser alleen aan als de vaatwasser volledig gevuld is.
De Vaatwasser gebruikt even veel energie voor een half gevulde vaatwasser als voor een volledig gevulde vaatwasser.
•Bespaart energie kosten en laat de vaatwasser wasser in de daluren
•U kunt 15 tot 20 liter water besparen door de afwas niet voor te spoelen maar de borden af te schrapen en direct in de vaatwasser te zetten.
•Open uw vaatwasser als het wasprogramma is afgelopen of gebruik de lucht droog instelling.
•Een lucht droog programma bespaart meer energie dan de warmte droge programma.
Maak gebruik van een water-bespaar programma, zoals Jet Dry ® aan, zodat uw vaatwasser de vaat sneller droogt.

Vaatwasser onderhoud en reparatie Tips voor het oplossen van problemen uw vaatwasser

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

 

Hoe u het doorstroomelement kunt vervangen van uw vaatwasser.

 

 

Hoe u het doorstroomelement kunt vervangen van uw vaatwasser.

 

In dit voorbeeld gebruiken we een inbouwvaatwasser van Gorenje, de GV62110  maar het proces zal bij de meeste vaatwasser met doorstroomelement hetzelfde zijn. Er zijn ook vaatwassers die een standaard verwarmingselement gebruiken deze zullen we in een andere handleiding behandelen.

Voor deze reparatie heeft u een kruiskop schroevendraaier een platte schroevendraaier en een waterpomptang nodig. Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is afgesloten of de stekker uit het stopcontact is gehaald , sluit ook het water af en maak de water toevoerslang los voordat u begint.

Om bij het doorstroomelement te kunnen moet de vaatwasser eerst van zijn plaats worden gehaald en op de achterkant worden gekanteld. Het is handig om hierbij wat handdoeken bij de hand te hebben voor eventuele lekkage en een deken of karton om eventuele schade te voorkomen.

Nu kunt u bij de bodemplaat welke vast zit met 4 schroeven. Ook de poten moeten bij sommige modellen alle 4 worden verwijderd en bij andere modellen alleen de achterste poten. De voorste 2 komen met de bodemplaat mee.

Bij veel modellen zal er op de bodem een overloopsensor zijn gemonteerd welke u los kunt schroeven ( plaatje 1)of enkel de stekkers los( plaatje 2) kunt maken om de bodemplaat volledig te kunnen verwijderen.

Op plaatje 3 en 4 ziet u nu het doorstroomelement. De ruimte is erg klein en daarom verwijderen we eerst de pomp die ervoor zit door deze los te schroeven.

Maak nu het doorstroomelement los van de stekkers en houder. Nu moet het element los worden gehaald van de slangen. De slangklemmen die gebruikt worden door de fabrikant zijn niet herbruikbaar en vaak lastig te verwijderen. Gebruik hiervoor de waterpomptang. De klemmen kunt u vervangen door standaard slangklemmen. (plaatje 5)

Plaats na het vervangen van de klemmen het nieuwe doorstroomelement op de slangen en zet deze goed vast. Daarna kunt u het element weer vast klikken op de houder en de stekkers terug plaatsen.
Nu kunt u de pomp terug plaatsten en de overloopsensor terug plaatsen en als laatste de bodemplaat.

 

Verwarmingselement vaatwasser bestellen

Heeft een verwarmingselement voor u vaatwasser nodig kunt u deze bestellen onder vaatwasser onderdelen in onze onderdelenshop
het beste kunt u  het verwarmingselement op zoeken via het typenummer onder vaatwasser onderdeel zoeken
zie hier onder waar u het typenummer van uw vaatwasser kunt vinden.
wij verkopen vaatwasser onderdelen voor bijna alle merken.
kunt u het onderdeel niet vinden kunt u deze aanvragen via het onderdelen aanvraag formulier.
Het E-nummer vindt u ingegraveerd boven  op de rand van de deur (mogelijk door licht inval moeilijk te lezen) of  tegen de onderkant van het aanrechtblad.

Blog witgoedsupport – onlineonderdelenshop.nl

 

Hoe u de ontspanner van zeepbakdeksel kunt vervangen van uw Bosch siemens vaatwasser.

Hoe u de ontspanner van zeepbakdeksel kunt vervangen van uw Bosch siemens vaatwasser.

Een veel voorkomend defect is de ontspanner ( sluiting) van de zeepbak ( ook wel veer zeepbak, sluiting zeepbak, of  zeepbak haak genoemd.
Deze kunt u gemakkelijk zelf vervangen.
Om het juiste onderdeel te bestellen hebben we eerst het volledige typenummer van uw vaatwasser nodig. Deze kunt u meestal vinden op de rand van de deur.

Zorg voordat u begint met de reparatie dat de stroom is afgesloten of de stekker van de vaatwasser uit het stopcontact is gehaald.
Doe de deur open en schroef het buitenpaneel van de vaatwasser los. Doe de deur dan dicht en trek de buitendeur voorzichtig naar beneden om de deur volledig los te halen.
Open de deur opnieuw zodat u bij de zeepbak kunt. Met een platte schroevendraaier kunt u de Zeepbakdeksel  los maken en onder de klep zit nog een veer vast welke u met de schroevendraaier los kunt halen. (plaatje 1 en 2)
Haal de veer volledig van de klep af.

Doe nu de deur dicht en druk voorzichtig het uiteinde van de ontspanner aan de achterkant van de zeepbak los. ( plaatje 3 )

Nu kunt u de ontspanner  aan de voorkant verwijderen en vergeet niet ook het afdichtingsringetje te vervangen. (plaatje 4)

Nu kunt u de nieuwe ontspanner op zijn plaats drukken daarna eerst de veer op de klep drukken voordat u de klep / zeepbakdeksel  terug plaatst.
Klik alles goed vast eventueel met behulp van de platte schroevendraaier.De buitendeur kan nu weer op zijn plaats.

Siemens Bosch Ontspanner zeepbakdeksel Siemens, Bosch vaatwasser onderdelen
Geschikt voor  o.a. de  merken Bauknecht, Constructa, Bosch, Siemens, Whirlpool, ATAG, Balay, Neff, Sharp
Ontspanner set van zeepbakdeksel
Artikel: 00166630 – 166630

vaatwasser Deksel zeepbak
Siemens/Bosch / Neff  vaatwasser onderdelen Deksel zeepbak
Geschikt voor  o.a. de  merken Bauknecht, Constructa, Bosch, Siemens, Whirlpool, ATAG, Balay, Neff, Sharp
Artikel: 00166621 – 166621

Onderdelen bestellen
De bovenstaande onderdelen zijn te bestellen in onze onderdelenshop onder:
vaatwasser /afwasmachine onderdelen

Zie ook een eerder bericht: het vervangen van de zeepbak van een-bosch siemens vaatwasser

De ontspanner van zeepbakdeksel is geschikt voor de volgende Model naam en E-nummer/12NC nummers
(Opmerking: in het venster kan worden “geschoven”)

 

Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl

Hoe u de actuator van de zeepbak kunt vervangen van uw Bosch inbouw vaatwasser.

Hoe u de actuator van de zeepbak kunt vervangen van uw Bosch inbouw vaatwasser. Als de zeepbak niet meer vanzelf open gaat en de veer en klep zijn in orde kan de actuator van de zeepbak defect zijn. Om het juiste onderdeel te bestellen hebben we eerst het volledige typenummer van uw vaatwasser nodig. Deze kunt u meestal vinden op de rand van de deur. Zorg voordat u begint met de reparatie dat de stroom is afgesloten of de stekker van de vaatwasser uit het stopcontact is gehaald. Doe de deur open en schroef het buitenpaneel van de vaatwasser los. Doe de deur dan dicht en trek de buitendeur voorzichtig naar beneden om de deur volledig los te halen.
Op plaatje 1 ziet u nu de zeepbak en op plaatje 2 de actuator en de bedrading welke u los dient te halen.

 

 

 

 

 

De actuator kunt u nu met een platte schroevendraaier verwijderen en de nieuwe op zijn plaats drukken.
Sluit de bedrading opnieuw aan en plaats de buitendeur terug op zijn plek.

Wanner is de thermo/activator  Defect
Het klepje van de zeepbak waar de tablet in moet gaat tijdens het programma niet automatisch meer open. Aan het einde van het programma is het klepje nog steeds gesloten. klepje loopt gewoon soepel, het veersysteem werkt goed,en met de hand schiet het klepje makkelijk open. Dan is meestal de Actuator ook wel thermo/activator, of Zeepbakschakelaar defect.

Thermo/activator Bestellen
Artikelnummer 00166635 166635 is vrij universeel te gebruiken voor veel merk en type’s vaatwassers / inbouwvaatwassers o.a.
Gaggenau Bosch, Siemens, Constructa, Balay, Sharp of Neff vaatwasser en nog vele andere merken vaatwassers. De thermo/activator, /Zeepbakschakelaar  is te bestellen in onze onderdelenshop onder Bosch Siemens nummer 00166635
De thermo/activator, /Zeepbakschakelaar is geschikt voor de volgende Model naam en E-nummer/12NC nummers 
(Opmerking: in het venster kan worden “geschoven”)


Blog witgoedsupport onlineonderdelenshop.nl